19 Νοεμβρίου 2020

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Όταν κλείνεις αρρωστους ανθρώπους
σε ενα χωρο λέγεται καραντίνα.
Όταν κλείνεις υγιείς ανθρωπους
λέγεται τυρρανία…
Κι όταν δεν καταλαμβαίνεις την διαφορά κι επιμένεις…λέγεται ηλιθιότητα!!! Απλά πράγματα!
Όσο απλοί ειναι και οι αριθμοί πιο κάτω: