1 Δεκεμβρίου 2020

Διόρισε το ένα τρίτο Ανωτάτου ο ΠτΔ και περιμένει

Η εκκρεμότητα που υπάρχει στην ψήφιση της μεταρρύθμισης για τη δικαιοσύνη, υποχρέωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποφασίσει χθες το διορισμό τεσσάρων νέων μελών του ανωτάτου δικαστηρίου, οι οποίοι θα πληρώσουν αντίστοιχες θέσεις οι οποίες είχαν κενωθεί λόγω σταδιακής αφυπηρέτησης μελών του Σώματος.

Η αρχική πρόθεση του ΠτΔ, ήταν όπως η πλήρωση των κενών θέσεων που είχαν δημιουργηθεί στο ανώτατο, γίνει ευθύς αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.
Λόγω αυτής της αναμονής, ο ΠτΔ καθυστερούσε την πλήρωση των κενών θέσεων του ανωτάτου, μέχρι ο αριθμός των υφιστάμενων μελών του μειωθεί στους 10 και να διευκολυνθεί η εφαρμογή της σχετικής πρόνοιας που προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόνοια η οποία προβλέπει τη δημιουργία δύο δικαστηρίων. Του ανωτάτου και του συνταγματικού δικαστηρίου τα οποία θα αποτελούνται από πέντε δικαστές έκαστο.
Ωστόσο, η δυστοκία που συνεχίζει να υπάρχει από πλευράς βουλής για ψήφιση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων άρχισε να προκαλεί προβλήματα δυσλειτουργίας του ανωτάτου δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις ώστε να πληρωθούν οι κενές θέσεις που είχαν δημιουργηθεί από την αφυπηρέτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα τεσσάρων μελών του ανωτάτου. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε χθες το διορισμό στη θέση του δικαστή του ανωτάτου δικαστηρίου, της Δώρας Σωκράτους, της Λένας Δημητριάδου Ανδρέου, του Ιωάννη Ιωαννίδη και του Νικόλα Σάντη.

Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων δικαστών του ανωτάτου θα γίνει στο προεδρικό στις 2 Δεκεμβρίου το μεσημέρι.
Η επιλογή των τεσσάρων μελών του ανωτάτου από τον ΠτΔ έγινε στη βάση των κριτηρίων που απορρέουν από την επετηρίδα. Δηλαδή, ο υποψήφιος να είναι νομομαθής και να έχει 12 χρόνια ευδόκιμης δικηγορίας. Να είναι υψηλού ηθικού επιπέδου και βασικά να έχει διακριθεί στη δικαστική ή ή τη δικηγορική του δραστηριότητα.

Το ανώτατο δικαστήριο αποτελείται από 13 δικαστές.
«Ο ΠτΔ και ο εκάστοτε πρόεδρος, τηρούν, ως είθισται τις διαδικασίες που προβλέπονται για τους διορισμούς δικαστών, στη βάση του συνταγματικού του δικαιώματος», ανέφερε στη StockWatch ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Χρίστος Κληρίδης.

Εξήγησε ότι το γεγονός ότι έγιναν ταυτόχρονα τέσσερις διορισμοί είναι γιατί υπήρξαν αντίστοιχες κενές θέσεις.
Ο ΠτΔ, στο πλαίσιο του συνταγματικού του δικαιώματος ζήτησε, όπως είναι και η πρακτική, τις απόψεις του ανωτάτου δικαστηρίου, του γενικού εισαγγελέα ακόμη και του δικηγορικού συλλόγου, πριν προχωρήσει στους εν λόγω διορισμούς.

Ο νέος πρόεδρος του παγκύπριου δικηγορικού συλλόγου έθεσε ωστόσο το θέμα της ανάγκης όπως οι διορισμοί μελών του ανωτάτου γίνονται και μεταξύ δικηγόρων και όχι να περιορίζεται μόνο στους δικαστές, με βάση τα ίδια κριτήρια, που προβλέπονται από τον σχετικό νόμο.
Τόνισε ότι η επετηρίδα που ισχύει σήμερα για τους διορισμούς των δικαστών θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε η αρχαιότητα, όπως σημείωσε, να μην υπερισχύει της ικανότητας και των προσόντων ενός δικαστή ή ενός δικηγόρου.
Σημειώνεται ότι ο παγκύπριος δικηγορικός σύλλογος προχώρησε στη σύσταση ειδικής επιστημονικής ομάδας απαρτιζόμενης από τον πρόεδρο του συλλόγου, τον καθηγητή Αχιλλέα Αιμιλιανίδη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τον επίκουρο καθηγητή Πανεπιστήμιου Κύπρου, Κώστα Παρασκευά, για να υπάρξουν κάποιες ουσιώδεις διαφοροποιήσεις επί του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.
Ακούστηκαν και οι απόψεις του πρώην υπουργού δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης, Ιωνά Νικολάου, ο οποίος είχε επεξεργαστεί τα νομοσχέδια τα οποία ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο.
Τα νομοσχέδια, βρίσκονται στο αρμόδιο υπουργείο για περαιτέρω επεξεργασία και όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στη StockWatch η υπουργός δικαιοσύνης ΈμιληΓιολίτη, η ίδια έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης αποτελεί προτεραιότητα.
Ο δικηγορικός σύλλογος έχει ήδη αποστείλει στην υπουργό δικαιοσύνης σημείωμα για αλλαγές στη μεταρρύθμιση το οποίο επεξεργάστηκε περαιτέρω η επιστημονική ομάδα, για να καταλήξει σε ένα προκαταρκτικό προσχέδιο για τη μεταρρύθμιση.
Το σημείωμα αποτελεί ήδη αντικείμενο διαλόγου με την αρμόδια υπουργό και τα μέλη της επιτροπής νομικών.
Προτείνεται η διατήρηση του ανωτάτου δικαστηρίου αλλά ο διαχωρισμός των δικαιοδοσιών του σε ένα τμήμα, το οποίο θα είναι το ανώτατο συνταγματικό, και σε ένα δεύτερο τριτοβάθμιο ανώτατο, το οποίο θα επιλαμβάνεται υποθέσεων ποινικής και αστικής δικαιοδοσίας.
Θα δημιουργηθεί ένα 18μελές εφετείο για να επιληφθεί του μεγάλου όγκου των καθυστερημένων υποθέσεων, πέραν των 4.000, και το οποίο θα διαχωριστεί σε δύο τμήματα του διοικητικού εφετείου, σε τρία τμήματα για υποθέσεις αστικής δικαιοδοσίας και ένα τμήμα ποινικής.

Του Λεύκου Χρίστου (STOCKWATCH NEWS)