8 Δεκεμβρίου 2020

Μπορούμε και καλύτερα κύριοι…

Σκεφτειτε μόνο για μια στιγμή…
Οι δικοί μας νάταν ηγετες στην Κίνα με την Πανδημία.
Με την διιαχείριση που κάμνουν ήταν να τους θάφκουν μαζικά όπως τα κοτόπουλα επί εποχής γρίππης των πτηνών!!!
Για την ώρα στην Κύπρο… με τα κοψονουρικα μέτρα που λαμβάνουν κάναμε τα 200… 400 Τα 400… 500
Και τα 500… 637!!!
Μπορούμε και καλύτερα κύριοι…
Συνεχίστε έτσι δυναμικά!!!!!!