23 Δεκεμβρίου 2020

Εγλύτωσεν την μουρμούρα…

Παρά να τους βαλει πάνω στην κεφαλή του και να τους έχει όλη μέρα να σαλαβατούν μηδενίζοντας το έργο του, αποφάσισε να αλλάξει λίγο τα σχέδια για την όδευση του δρομου διατηρώντας τους αιωνόβιους τρέμιθους…
Σωστή κίνηση δήμαρχε μου