23 Δεκεμβρίου 2020

Επιχείρηση σκούπα του Δήμου Πάφου

Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει την προσπάθεια για τον ευπρεπισμό και την καθαριότητα στην πόλη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σήμερα, ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία Πέτρος Νικολάου & Υιός Λτδ το συμβόλαιο, συνολικού ποσού 137.000 ευρώ, για τη μεταφορά αδρανών υλικών από περιοχές της πόλης σε αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης.
Βάσει του συμβολαίου, ο εργολάβος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση-επεξεργασία αδρανών υλικών σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων, από προκαθορισμένες περιοχές εντός των Δημοτικών ορίων, όπως πλησίον οδού Χρυστάλλας Χριστοφόρου, παρά την οδό Αγρινίου, βορειοδυτικά του Γυμνασίου Θεοσκέπαστης, πλησίον οδού Σινασίμπευ, παρά τα γραφεία Διαχείρισης Τ/Κ περιουσιών, πάνω παράγκες και κάτω παράγκες, οδός Σινασίμπευ, παρά της οδού Εγιπ, Νεχμεττίν, στο Μούταλλο, σε μεγάλο χώρο πίσω από το κτιριακό συγκρότημα «ΕΡΜΕΙΟΝ» και στην περιοχή Χοντρικής Αγοράς.
Οι εργασίες θα αρχίσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν εντός 2 μηνών, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Πάφου.