23 Δεκεμβρίου 2020

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της Λεωφόρου Ελλάδος

Με 20 ψήφους υπερ και μια αποχή το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, τα Έγγραφα του Διαγωνισμού για το Έργο Βελτίωσης της Λεωφόρου Ελλάδος και τμημάτων των Λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Νεόφυτου Νικολαΐδη και Γ. Γρίβα-Διγενή.
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στα 7.870.000 πλέον Φ.Π.Α. και ο Διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των προσεχών ημερών.

Το έργο θα εκτελεστεί σε 2 φάσεις και είναι διαχωρισμένο σε 2 τμήματα.
Η 1η φάση αφορά το τμήμα του δρόμου από την Λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη μέχρι το ύψος της εκκλησίας Αποστόλου Παύλου και την λεωφόρο Γρίβα Διγενή και η 2η φάση αφορά την Λεωφόρο Νεοφύτου Νικολαϊδη και το τμήμα της Λεωφόρου Ελλάδας μέχρι το Δασούδι.
Το έργο της αναβάθμισης της Λεωφόρου Ελλάδος αναμένεται να αολοκληρωθεί εντός 16 μηνών και ο εργολάβος θα έχει την υποχρέωση να διευκολύνει την πρόσβαση προς τις κατοικίες και τα επαγγελματικά υποστατικά.