23 Δεκεμβρίου 2020

Aναπτυξιακός ο προυπολογισμός του Δήμου Πάφου για το 2021

Με 18 ψήφους υπερ, 2 εναντίον( Κουλουντή και Χατζημιστή) και μια αποχή(Λετυμπιώτη) ψηφίστηκε χθες ο προϋπολογισμός του Δήμου Πάφου για το 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, ο προϋπολογισμός για το 2021 διακρίνεται από ένα σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό με τις σχετικές δαπάνες να ανέρχονται συνολικά σε 52,8 εκατ. ευρώ. Αυτές αφορούν κυρίως την εκτέλεση έργων αστικής υποδομής και ανάπλασης και την υλοποίηση έργων Έξυπνης και Ψηφιακής Πόλης και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Κύριο χαρακτηριστικό του νέου Προϋπολογισμού είναι και οι αυξημένες δαπάνες για θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου κι αφου αναγνωρίζονται έμπρακτα όπως αναφέρει οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες της πόλης, το Συμβούλιο, αποφάσισε όπως δοθεί η δυνατότητα για υποβολή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 ενστάσεων σε σχέση με τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων που επιβλήθηκαν σε επαγγελματικά υποστατικά για το 2020. Το μέτρο θα ισχύσει για επιχειρήσεις οι οποίες ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με τα Διατάγματα που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως δοθεί δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός της ίδιας προθεσμίας και για ενοίκια/δικαιώματα άδειας χρήσεως των δημοτικών υποστατικών, καθώς επίσης για τα δικαιώματα των αδειών χρήσεως δημοσίου χώρου για σκοπούς εστίασης (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) για το δίμηνο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.

Το Συμβούλιο όρισε όπως στο πλαίσιο του καταρτισμού του Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2021 εξεταστούν τα θέματα που αφορούν τις χρεώσεις των τελών αποκομιδής σκυβάλων των επαγγελματικών υποστατικών και του επαγγελματικού φόρου, καθώς και το ύψος του επαγγελματικού φόρου, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα που θα προκύψουν λόγω της πανδημίας.