9 Ιανουαρίου 2021

Παράταση υποβολής αποδεικτικών και δικαιολογητικών εγγράφων…

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η υποβολή των αποδεικτικών/δικαιολογητικών εγγράφων (τιμολόγια/ αποδείξεις από τα πρατήρια καυσίμων στα οποία εφοδιάζονται τα επιλέξιμα οχήματα), από τους αιτητές οι οποίοι συμμετέχουν στα σχέδια α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς-Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι και (β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης, μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021.

Σημειώνεται ότι όλα τα αποδεικτικά/δικαιολογητικά έγγραφα θα πρέπει να αφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο κατανάλωσης καυσίμων από 24/2/2020 μέχρι 31/12/2020 και να συνοδεύονται με το Αίτημα Πληρωμής, την Ετήσια Κατανάλωση για κάθε επιλέξιμο όχημα και την Εξουσιοδότηση για Πληρωμές από το FIMAS. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση για τα Σχέδια από την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά/δικαιολογητικά έγγραφα στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.