24 Ιανουαρίου 2021

Ο Δήμος Πάφου και η εταιρεία GREEN DOT Κύπρου αρχίζουν εκ νέου συνεργασία για προώθηση της ανακύκλωσης

Ο Δήμος Πάφου και η εταιρεία GREEN DOT Κύπρου αρχίζουν εκ νέου συνεργασία για προώθηση
της ανακύκλωσης και τη διασφάλιση ενός φιλικού στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, μέσω της νέας εφαρμογής Recycling CY, οι δημότες της Πάφου μπορούν εύκολα και γρήγορα να ενημερώνονται για τη μέρα και ώρα συλλογής του PMD και του χαρτιού, καθώς και για το πού μπορούν να βρουν νησίδες ανακύκλωσης και κάδους συλλογής γυαλιού.

Επίσης το κοινό μπορεί να βρει τους χώρους στους οποίους υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.