1 Φεβρουαρίου 2021

Μια χιλιομαγειρεμένη λίστα εμφανίστηκε. Οι άλλες 2 που ειναι;

Η Λίστα που θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί δεν είναι ποιοι έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια( ούτε ενδιαφέρει τον κόσμο ποιοι και γιατί δεν πλήρωναν τις δόσεις τους) αλλά ποιοι έλαβαν δάνεια χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένες εγγυήσεις, με ασήμαντα επιτόκια και ευνοϊκούς όρους και ποιων έχουν διαγραφεί τα δάνεια με συνοπτικές διαδικασίες!!!
Αυτή η χιλιομαγειρεμένη λίστα φυσικά και δεν ικανοποιεί ενώ υποτιμά κατάφορα και την νοημοσύνη μας!