2 Φεβρουαρίου 2021

Ο Δήμος Πάφου και η CYTA υπέγραψαν σήμερα συμβόλαιο για ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών

Ο Δήμος Πάφου και η CYTA υπέγραψαν σήμερα συμβόλαιο για ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στο πλαίσιο της μετάβασης της Πάφου στην έξυπνη και ψηφιακή εποχή.
Το συμβόλαιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της CYTA Ανδρέας Νεοκλέους .
Ο Δήμαρχος Πάφου ανέφερε πως το GIS είναι σημαντικό κομμάτι για να μεταβεί η Πάφος στην έξυπνη και ψηφιακή εποχή. Θα καταγραφούν και θα ψηφιοποιηθούν όπως είπε όλα τα δίκτυα της πόλης με ακρίβεια( οικόπεδα, και οι οικοδομές), τα δίκτυα κοινής ωφελείας της πόλης, όπως της CYTA, της Ηλεκτρικής, της Υδατοπρομήθειας , του ΣΑΠΑ , αλλά και οι δρόμοι/ οικόπεδα, ενώ θα υπάρξει και σύνδεση με την Πύλη του Κτηματολογίου για περισσότερες πληροφορίες .
Την Τετάρτη όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος θα τεθεί σε λειτουργία το Data Center επισημαίνοντας πως ο Δήμος Πάφου είναι πρώτος Δήμος της Κύπρου που θα έχει το Data Center που αποτελεί άλλη μια σύμβαση που έχει υλοποιηθεί με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου , ένα project του 1,4 εκατ. ευρώ .
Σημ: Τώρα μπορείτε να μας βρείτε και επίσημα στις σελίδες: