9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει στοχοποιήσει τον Δήμο Γεροσκήπου ;;;

Από την ημέρα που η πλειοψηφία των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κατέληξε στον αριθμό των δήμων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει σταματήσει να αναφέρεται στην αναγκαιότητα συνένωσης του Δήμου Γεροσκήπου με τον Δήμο Πάφου.

Αυτό υποστηρίζει με ανακοίνωση του ο Δήμος Γεροσκήπου, καταλογίζοντας στον Νίκο Νουρή ότι σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εισήγησή για τη σύσταση δήμου στην ανατολική Πάφο, αποπειράται να πείσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα και να επηρεάσει την κοινή γνώμη, παραθέτοντας αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη του υπουργείου του και τα οποία είναι λανθασμένα όπως υποστηρίζει η δημοτική αρχή.

« Με κάθε ευκαιρία ο ΥΠΕΣ δηλώνει ότι η συνένωση της Γεροσκήπου με την Πάφο μειώνει στο μισό το κόστος παροχής υπηρεσιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση. « Δυστυχώς, ο ΥΠΕΣ επιμένει να αναφέρεται σε εσφαλμένα στοιχεία της μελέτης. Ακόμα και να αποδεχτούμε τη μελέτη ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και πορισμάτων, όσα αναφέρονται σ’ αυτήν πάλι δεν τον δικαιώνουν: Στη σελίδα 136 σημειώνεται ότι από τη συνένωση Δήμου Πάφου – Δήμου Γεροσκήπου «η κατά κεφαλήν ετήσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 601 ευρώ ποσό σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με την σημερινή απόδοση της Γεροσκήπου που έχει 722,7 Ευρώ δαπάνη ανά κάτοικο».

Συνεπώς, το κόστος παροχής υπηρεσιών δε μειώνεται στο μισό, όπως ισχυρίζεται ο ΥΠΕΣ, αλλά στο 17%. Μάλιστα, καταλήγει στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι οι δημότες θα επωμίζονται αυξημένα τέλη. Φυσικά, οι δημότες της Γεροσκήπου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα τέλη του Δήμου τους είναι πιο χαμηλά απ’ αυτά του Δήμου Πάφου, αλλά και από τους περισσότερους δήμους».

Παρά την προσπάθεια, η μελέτη δεν κατάφερε να αποκρύψει την επάρκεια του Δήμου Γεροσκήπου να ανταποκριθεί στο σενάριο συνένωσης με κοινότητες της ανατολικής Πάφου, αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμος, τονίζοντας ότι το πλεόνασμα του νέου δήμου που θα προκύψει από το σενάριο αυτό θα προσεγγίζει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, όσο εκτιμά ότι θα είναι και το πλεόνασμα αν η συνένωση γίνει με τον Δήμο Πάφου.

« Είναι απορίας άξιον γιατί η μελέτη αξιοποιεί κατά το δοκούν κάποια αριθμητικά στοιχεία, ενώ αποκρύβει κάποια άλλα», αναφέρει η δημοτική αρχή Γεροσκήπου. « Και το κυριότερο, στην αξιολόγηση των σεναρίων δε λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια των δήμων, οι οφειλές τους στα διάφορα ταμεία και οι οφειλές τους σε τρίτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η μελέτη.

Τελικά, ακόμα και μέσα από τη μελέτη, καταδεικνύεται ότι η συνένωση Δήμου Γεροσκήπου και γειτονικών κοινοτήτων τηρεί και εξασφαλίζει τους κύριους στόχους που θέτει η μελέτη για τις συνενώσεις».
Από την ίδια τη μελέτη του υπουργείου, υποστηρίζει ο Δήμος Γεροσκήπου, καταδεικνύεται ότι η κύρια συνιστώσα του Δήμου Ανατολικής Πάφου, ο Δήμος Γεροσκήπου, όχι μόνο δεν θα οδηγήσει σε κατάρρευση την τοπική αυτοδιοίκηση όπως λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, αλλά είναι 10ος στα έσοδα στο σύνολο των 30 δήμων, 8ος στο πρωτογενές πλεόνασμα στο σύνολο των δήμων, 5ος σε ποσοστό ίδιων εσόδων επί του συνόλου των εσόδων, 6ος στο σύνολο των δήμων σε μέσο όρο των κατά κεφαλήν εσόδων ανά κάτοικο, ενώ τέλος η μισθολογική του δαπάνη ανέρχεται μόλις στο 34% επί του συνόλου των δαπανών και είναι αρκετά κάτω από τον μέσο όρο (41,3%).

« Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να τερματίσει αυτή τη συστηματική στοχοποίηση του Δήμου Γεροσκήπου και να επικεντρωθεί στον ουσία της μεταρρύθμισης, από την οποία αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε, προφανώς λόγω εμμονών και σκοπιμοτήτων», καταλήγει η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής Γεροσκήπου.