12 Φεβρουαρίου 2021

Aπό τον Μούταλλο στο Αναβαργός ο Δήμος Πάφου για καθαρισμό και ευπρεπισμό των περιοχών.

Άρχισαν και συνεχίζονται και στην περιοχή του Αναβαργός μεγάλης έκτασης εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης μπάζων, κλαδεμάτων και κάθε είδους άχρηστων υλικών.
Ο Δήμος καλεί και τους δημότες για άλλη μια φορά να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην διατήρηση της πόλης καθαρής και να μεταφέρουν τα όποια άχρηστα υλικά στα πράσινα σημεία.
Σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρεί στην επιβολή αυστηρών εξώδικων προστίμων, τα οποία σύμφωνα με την νομοθεσία μπορούν να ανέλθουν μέχρι και στα 4.000 ευρώ, σε όσους ρυπαίνουν τους ανοικτούς χώρους με κάθε είδους άχρηστα αντικείμενα και κλαδέματα.

Μάλιστα έχει τοποθετήσει και πινακίδες σε ανοικτούς χώρους της πόλης, με τις οποίες ενημερώνονται οι πολίτες ότι απαγορεύεται η απόρριψη παντός είδους αποβλήτων.