16 Φεβρουαρίου 2021

Ανοίγει εκ νέου ο φάκελος του ΜΩΛ στην Πάφο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου ενημερώθηκε στην χθεσινοβραδυνή του συνεδρία για τα αποτελέσματα της έρευνας που έγιναν στον Φάκελο του Μώλ από τον Δικηγόρο και τον Τεχνικό Λειτουργό του Δήμου που ανέλαβαν την υπόθεση κι αποφάσισαν όπως παραδώσουν αυτό το υλικό στην Αστυνομία καθώς εντοπίζονται πολύ σοβαρά ζητήματα.
Να θυμίσουμε ότι ο φάκελος του Μωλ βρίσκεται εδώ και 7 χρόνια στα χέρια της Αστυνομίας. Είχε παραλειφθεί από τον Δήμο Πάφου το 2014 μαζί με άλλους 200 φακέλους στα πλαίσια της έρευνας για την υπόθεση Σκαλί. Κι ενώ οι υπόλοιποι έχουν επιστραφεί ο Φάκελος του ΜΩΛ παραμένει στα χέρια της Αστυνομίας, πιθανώς για περαιτέρω έρευνα.
Το 2018 επιτράπηκε σε λειτουργούς του Δήμου Πάφου να φωτοτυπήσουν τον φάκελο με την υπόθεση να δίνεται σε δικηγόρο για περαιτέρω διερεύνηση και συλλογή στοιχείων. Μεταξύ των στοιχείων που εντοπίστηκαν στην έρευνα, φαίνεται να υπάρχει σοβαρότατη απόκλιση στα τετραγωνικά μέτρα. Συγκεκριμένα τα εγκριθέν σχέδια προνοούσαν 26 χιλιάδες τ.μ ενώ το κτίριο που κατασκευάστηκε είναι στα 36,000 χιλιάδες τ.μ. Παράλληλα φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τις άδειες , με κάποιες γραπτές σημειώσεις ενυπόγραφες και μη, με κάποια τοπογραφικά με προγενέστερες υπογραφές για μεταγενέστερα γεγονότα καθώς και με την άδεια λειτουργίας.
Όλο αυτό το υλικό κρίθηκε πολύ σοβαρό από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου κι αποφασίστηκε ομόφωνα (πλην μιας αποχής) όπως παραδοθεί στην Αστυνομία.
Να θυμίσουμε επίσης ότι το Δικαστήριο εξέδωσε πρόσφατα απόφαση κρίνοντας ένοχη την εταιρεία στις κατηγορίες: (α) Ανέγερση οικοδομής κατά παράβαση των εγκριθέντων σχεδίων• (β) Κατοχή και χρήση του Kings Avenue Mall χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης από την αρμόδια Αρχή.