16 Φεβρουαρίου 2021

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ:

2005 – Το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ. Πρόκειται για συμφωνία 141 χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου το θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής.

Οι βιομηχανικές κυρίως χώρες, θα έπρεπε να μειώσουν υποχρεωτικά τους πιο βασικούς ρύπους, στους οποίους οφείλεται το φαινόμενο αυτό.

Οι υπό αναφορά ρύποι είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το πρωτοξείδιο του αζώτου, οι υπερφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες, το μεθάνιο, το εξαφθοριούχο θείο και οι υδροφθοράνθρακες. Το πρωτόκολλο, περιλάμβανε 3 ευέλικτους μηχανισμούς, με σκοπό την μη επιβάρυνση της παγκόσμιας οικονομίας.