17 Φεβρουαρίου 2021

Νέα μέλη στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού

Το Υπουργικό Συμβούλιο στην σημερινή του συνεδρία αναμένεται να εγκρίνει τον διορισμό των 5 μελών στην επιτροπή δεοντολογίας και προστασίας του Αθλητισμού προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.
Πρόκειται για τους:
Χάρη Ιωάννου – Πρόεδρος
Άντρος Καπαρδής – Αντιπρόεδρος
Ευθύμιος Ευθυμίου – Μέλος
Λάκης Χριστοδούλου – Μέλος
Χριστίνα Ιωάννου – Μέλος

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΕΤΟΣ…