18 Φεβρουαρίου 2021

Άδικο το κριτήριο που τίθεται από την Κυβέρνηση για παροχή επιδόματος τέκνου/φοιτητικών χορηγιών σημειώνει ο Ηλίας Μυριάνθους

Σε παρέμβαση του ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους θίγει ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό της παροχής του επιδόματος τέκνου και της παροχής φοιτητικής χορηγίας και άλλων φοιτητικών επιδομάτων.
Όπως σημειώνει ο κ. Μυριάνθους το κριτήριο που τίθεται για παροχή αυτού του επιδόματος (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία να μην υπερβαίνουν σε σημερινή αξία τα €1.200.000 ευρώ)
δεν λαμβάνει υπόψη αν η οικογένεια είναι υπερχρεωμένη και οφείλει το ποσό αυτό στην τράπεζα και αν η τράπεζα εχει κινήσει τη διαδικασία για εκποίηση της περιουσίας αυτής.

Αποτέλεσμα αυτού, όπως επισημαίνει ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ είναι το γεγονός ότι η περιουσία αυτή στην ουσία, είναι πλασματική και ανύπαρκτη και ταυτόχρονα, αυτές οι οικογένειες με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα δεν δικαιούνται να πάρουν τα επιδόματα αυτά.

Ως εκ τούτου, καταλήγει η ΕΔΕΚ θεωρεί άδικο το κριτήριο αυτό όπως εφαρμόζεται σήμερα και καλούν την κυβέρνηση να ρυθμίσει άμεσα το ζήτημα αυτό βάζοντας πιο συγκεκριμένα κριτήρια για το θέμα των περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω προβλήματα.