22 Φεβρουαρίου 2021

ΑΛΗΘΕΙΑ 1038:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol το 20156 τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων αποκόμισαν καθαρά κέρδη ύψους 3 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την παράνομη μεταφορά προσφύγων΄.